Saturday, April 26, 2008

Syiah: Abu Bakar & Umar Lebih Teruk daripada Iblis

No comments: